პროექტები

საცხოვრებელი კომპლექსი ფალიაშვილზე

დამკვეთი: შპს „რიელ ესთეით სოლუშენს“ ​

დაწყების თარიღი: 2015 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2017 წელი

მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. #13/8 ​

დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი