პროექტები

m² ჭავჭავაძეზე

დამკვეთი: m² უძრავი ქონება ​

დასრულების თარიღი: 2018 წელი ​

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #50 ​

დანიშნულება: ენერგოეფექტური საცხოვრებელი კომპლექსი განთავსებულია ქალაქის ცენტრში. კომპლექსი მოიცავს ავტოსადგომს, რეკრეაციულ ზონას, სავაჭრო და მომსახურე ობიექტებს