პროექტები

გუდაური ლოჯი

დამკვეთი: შპს m² გუდაურში ​

თარიღი: 2018 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2019 წელი ​

მისამართი: დუშეთის რაიონის სოფ. სეთურები ​

პროექტის ღირებულება: 4 მლნ 100,000 აშშ დოლარი ​

დანიშნულება: სასტუმრო