მიმართულებები

სასტუმროები

სხვადასხვა კონცეფციის მქონე სასტუმროები მთელი საქართველოს მასშტაბით.

საცხოვრებელი კომპლექსები

მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსები და სარეკრეაციო ზონები.

სავაჭრო ცენტრები

მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრები დედაქალაქის სხვადასხვა ადგილას.

რეკონსტრუქციები

ბიქეი ქონსთრაქშენის მიერ ჩატარებული აღდგენითი სამუშაოები და რეკონსტრუქცია.

მიმდინარე პროექტები

ბიქეი ქონსთრაქშენი ამ ეტაპზე მშენებლობას აწარმოებს განსხვავებული სირთულისა და სპეციფიკის მქონე 11 ობიექტზე

მეტი

დასრულებული პროექტები

ბიქეი ქონსთრაქშენს ზურგს უმაგრებს ათობით წარმატებულად შესრულებული პროექტი. მათ შორის: საცხოვრებელი კომპლექსები, სასტუმროები, მოლები, სამედიცინო ცენტრები თუ სხვა

მეტი

პარტნიორები

1