პროექტები

საცხოვრებელი სახლი თელავში

ქ. თელავში, ჭავჭავაძის გამზ. #2-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია. ​

დამკვეთი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ​

დაწყების თარიღი: 2019 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2020 წელი ​

დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი