პროექტები

სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი “იონი” კახეთში

დამკვეთი: კახეთი იონი ​

დაწყების თარიღი: 2010 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2011 წელი ​

მისამართი: ქ. გურჯაანი ​

სამშენებლო ფართი: 600 კვ.მ. ​

პროექტის ღირებულება: 1,100,000 ევრო ​

დანიშნულება: სამედიცინო ცენტრი