პროექტები

სპორტული დარბაზი

დამკვეთი: შპს „ბრიტანულ ქართული აკადემია“ ​

დაწყების თარიღი: 2019 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2020 წელი ​

დანიშნულება: თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, ლ. კვაჭაძის ქ. #17-ში

შესრულებული სამუშაო: ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სპორტული და სასცენო დარბაზის მშენებლობა