პროექტები

სავაჭრო ცენტრი "დომინო"

დამკვეთი: CBD Development ​

დაწყების თარიღი: 2020 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2021 წელი ​

დანიშნულება: სავაჭრო ცენტრი ​

მისამართი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზ. #25