სასტუმროები

ბიქეი ქონსთრაქშენის პორტფოლიოში სასტუმროების მრავალფეროვან არჩევანს შეხვდებით. აქ არის განსხვავებული კონცეფციების მქონე სასტუმროები, რომელიც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში უდიდესი წარმატებით ფუნქციონირებს.