რეკონსტრუქციები

რეკონსტრუქციის მიმართულებას ბიქეი ქონსთრაქშენისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. გარდა სწორად შერჩეული მასალისა და დიზაინისა, აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს შენობის ისტორია და სპეციფიკა. ჩვენი გუნდი ზრუნავს იმაზე, რომ ნაგებობას შეუნარჩუნდეს პირვანდელი იერსახე და ორგანულად ჩაეწეროს ქალაქის კოლორიტში.