პროექტები

პარკ ჰოთელ წინანდალი

დამკვეთი: შპს წინანდლის მამულები ​

დაწყების თარიღი: 2018 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2019 წელი ​

მისამართი: თელავის რაიონი სოფ. წინანდალი ​

პროექტის ღირებულება: 983,447 აშშ დოლარი ​

დანიშნულება: სასტუმრო