პროექტები

მოქსი მერიოტ ჰოტელ თბილისი

დამკვეთი: შპს ჯმთ სასტუმროები ​

დაწყების თარიღი: 2016 წელი ​

დასრულების თარიღი: 2018 წელი ​

მისამართი: ქ. თბილისი, ზაარბრუკენის მოედანი #2

სამშენებლო ფართი: 8,000 კვ.მ. ​

პროექტის ღირებულება: 12 მლნ 600 ათასი აშშ დოლარი ​

დანიშნულება: სასტუმრო